Redigování knižních titulů

Pro různá nakladatelství jsem redigovala:

 

T. Illes: Děti a drogy

Prof. MUDr. J. Dvořáček: Urologie praktického lékaře

D. Jarošová: Teorie moderního ošetřovatelství

Prof. MUDr. J. Faber: Elektroencefalografie a psychofyziologie

Prof. MUDr. J. Šimíček: Aby srdce nezradilo

MUDr. B. Ždichynec: Tajemství ukrytá v mozku

MUDr. B. Ždichynec: Jak psychika ovlivňuje nemoci a jak nemoci ovlivňují psychiku

PhDr. N. Kubíčková: Zármutek a pomoc pozůstalým

 

Prof. L. Nátr: Koncentrace CO2 a rostliny

Prof. L. Nátr: Fotosyntetická produkce a výživa lidstva

Tony Buzan: Síla duchovní inteligence

Tony Buzan: Síla kreativní inteligence

 

Prof. A. Macurová: Řeč dopisů, řeč v dopisech Boženy Němcové

M. Šmíd: Média, internet, TV NOVA a já

Prof. V. Mikeš: Proč psát

J. Čulík: V hlavních zprávách Televize

Prof. J. Císař: Člověk v situaci

Prof. doc. E. Petrů: Skutečnost v zrcadle/ Zrcadlo skutečnosti

M. Smetana: Televizní seriál a jeho paradoxy

E. Kohák: P. S. Psové

Prof. A. Pražák: Interpretace scénografického prostoru / Člověk a prostor