Šárka Kosková

Dramaturgyně, scenáristka, rodačka ze Vsetína, nyní žijící u Prahy.

Po absolutoriu Filozofické fakulty na Univerzitě Palackého začínala jako středoškolská profesorka v Ostravě. Od 70. let redaktorka literárně dramatické redakce Čs. rozhlasu Ostrava, potom téměř čtvrt století dramaturgyně, později vedoucí tvůrčí skupiny hrané tvorby v ostravské televizi. Na obrazovku bylo v její dramaturgii uvedeno na sto televizních her a literárních pořadů. Po přestěhování do Prahy redaktorka TV Premiéra, redaktorka v nakladatelství, lektorka různých pražských nakladatelství, šéfredaktorka časopisu Avicena revue.

Průběžně scenáristická práce pro Českou televizi - oblast dramatické tvorby a pro Český rozhlas Vltava a ČRo2 - autorka řady rozhlasových her  a několika  dokumentů (viz Televizní a Rozhlasová tvorba).

Autorka desítek divadelních recenzí. Pedagogická činnost na Filozofické fakultě Olomouc a na Slezské univerzitě Opava.

Členka Výkonného výboru a místopředsedkyně FITES (Filmový a televizní svaz), členka Syndikátu novinářů.

Rodiče - otec, spisovatel Jan Drozd, šéfredaktor literárnědramatické redakce Čs. rozhlasu v Ostravě byl jednou z nejvýraznějších autorských osobností severomoravského regionu, matka, učitelka Maria Drozdová-Kollertová.

Oba již nežijí.

 

Rozvedená, bývalý manžel režisér Otakar Kosek, první polistopadový ředitel České televize Ostrava.

 

Dcery: Galina Miklínová, ilustrátorka řady knih pro děti (Harry Potter, Lichožrouti), výtvarnice, spoluscenáristka a režisérka animovaných filmů a Večerníčků

a Markéta Kosková, která pracuje a žije v Londýně, studovala teologickou fakultu.

 

Bibliografie: encyklopedie KDO JE KDO (2005); J. Cysařová: 16x život s televizí; časopisy, noviny, ročenky.

 

Die Dramaturgin, TV und Radio-Schriftstellerin, die Landsmännin von Vsetín, lebt jetzt in Prag. Nach dem Absolutorium  der philosophische Fakultät  des Palacký Universität begann sie als eine Hochschulprofessorin in Ostrava unterrichten. Seit dem 70 ' s. Jahren die Redakteurin  der literarischen-dramatischen Redaktion Čs. Radio in Ostrava, dann fast ein Viertel eines Jahrhunderts arbeitete als die Dramaturgin und später als die Leiterin der kreativen Gruppe der literarischen-dramatischen Werken in Ostrava-TV.

In ihrer Dramaturie an der Bildschirmen im Fernsehen etwa hunderte TV-Spielen, TV-Filmen und hunderte literarische Programme wurde.

Nach ihrer Übersiedlung nach Prag, arbeitete sie als eine Redaktorin der Fernsehsendung in der Redaktion TV Premiere, die Lektorin im Buchverlag, die verantwortliche Chefredakteurin der Zeitschrift Avicena Revue. Kontinuierlich arbeitete sie als die Drehbuchautorin für Tschechische TV-Drama-Bereich und für Tschechische Radio Vltava.  Sie ist auch die Autorin der Vielzahl der Hörspielen und der mehreren Dokumente (siehe hier die Sektion Fernseh- und Hörfunk- arbeit). Die Autorin der Zehnte der Theaterrezension.

Die Lehrtätigkeit an der phylosophischen Fakultät  Olomouc und an der schlesischen Universität Opava.

Eltern: der Vater war der Schriftsteller Jan Drozd, der Chefredakteur  der literarischen und dramatischen Redaktion Čs. Hörfunk in  Ostrava, er war einer von der herausragendsten Persönlichkeiten der Region Ostrava. Die Mutter war eine Lehrerin, Maria Drozdová. Beide leben nicht mehr.

Sie ist geschieden, Exmann ein Regisseur Otakar Kosek, der erste Direktor des Tschechischen Fernsehen in dem postkommunistischen Regime, in Ostrava. Die Töchter: Galina Miklínová, die  Illustratorin zahlreicher Bücher für die Kindern (Harry Potter, Lichožrouti). Die Künstlerin, Direktorin der Animationsfilmen und der Gutenachtgeschichten.

Markéta Kosková, die lebt und arbeitet in London, studierte an der theologischen Fakultät.

Bibliographie: das Lexikon Who'S Who (2005); J. Naraidoo, Vijay: 16 X-Life mit TV; Zeitschriften, Zeitungen, Jahrbücher. Mehr hier: https://koskova-sarka.webnode.cz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

  

 

 

 

 

 

   

SEO

Pamatuj:

Věci se mohou obrátit od toho nejhoršího

k tomu nejlepšímu...

... v jediném okamžiku

/Rabi Nachman z Braclavi)

 

Nevěř, že se člověk může stát šťastným neštěstím druhého