Rodina                   

   Rodiče: Maria Drozdová-Kollertová a Jan DrozdRodiče: Jan Drozd a Maria Drozdová-Kollertová

Táta ve svém stěžejním románu Člověk pro jeden život napsal:

Jak je toho směšně málo, co po nás zůstane, co nás na chvíli přečká. A čím je toho méně, tím více na tom lpíme s tou nepochopitelnou touhou po absolutnu, po překročení sama sebe... Co zbývá ze sysifovského vláčení a padání kamene? Každým rokem musíme orat a sít! Není však právě ono smutné hrdinství, jímž věčně pozvedáme kámen za branami ráje, smyslem našeho konání, jímž vyhoštěni splácíme hřích? Neboť toto podobenství není z rukou člověka, z jeho pýchy, hříchu, z jeho tvůrčí vrtkavosti, je mu dáno jako mračnům déšť, větru vanutí a semenu rašení. I když si namlouváme, že jednou dokážeme válet kámen rychleji a že jej přinutíme rychleji se vracet, že jej jednou budeme válet jen pro vlastní potěchu, víme, že tíha se nezmění... neboť z putování za láskou a štěstím zůstanou nám vždy návraty jen k sysifovské tváři.

 

 

 

 

 

 

 

   Galina Miklínová, starší dcera10  Galina Miklínová, starší dcera

 

 

 

 

 

 

 

 

    Markéta Kosková, mladší dceraMarkéta Kosková, mladší dcera